VÝROBA

Máme certifikovánu nejvyšší stupeň kvality ve svařování dle ČSN EN ISO 3834-2, jsme držitelé

certifikátů pro svařování kolejových vozidel dle ČSN EN 15085 CL1 a ČD-V-95.

Naši svářeči mají oprávnění dle EN 287-1, EN ISO 9606, EN ISO 17660 ad. WPQR dle EN ISO

15614-1. Kontrola s certifikátem dle EN ISO 9712, level 2.

Provádíme výrobu menších svařenců z ocelí, hliníku a dalších materiálů.