PŘEROV

Nabízíme možnost prodloužení kurzů svářečů přímo u Vás na firmě, dojezd zdarma.

Lze přezkušovat ZAŠKOLENÍ, ZÁKLADNÍ KURZY i MEZINÁRODNÍ KURZY (EN, ISO).

Spolupracujeme s úřadem práce v Olomouci na školeních hrazených z Evropských fondů.

Je možné, aby si firmy nechaly vyškolit svářeče s tím, že EU hradí nejen 85% ceny kurzu, ale také plat

svářečů po dobu kurzu. Tato možnost je u firem hojně využívaná.

Toto je možno použít i na OBNOVU PLATNOSTI MEZINÁRODNÍCH KURZŮ (EN, ISO)“

Nyní se školení týká projektu „POVEZ II“