OBNOVENÍ KURZŮ

Každý z kurzů má samozřejmě svoji platnost a pro její udržení je třeba patřičných obnovení

Obnovení ZAŠKOLENÍ a ZÁKLADNÍCH KURZŮ:

– Obnovení probíhá přezkoušením z bezpečnosti formou testových otázek

– Svářeč obdrží „Osvědčení o doškolení a přezkoušení“ a tím prodlouží platnost kurzů opět o

– Při větším množství svářečů lze obnovu realizovat přímo ve Vaší firmě, dojezd zdarma.

Tímto způsobem se obnovuje:

– Základní kurz

Obnovení MEZINÁRODNÍCH KURZŮ (EN, ISO):

– Platnost kurzu je 2 nebo 3 roky

– Obnovení probíhá novou certifikační zkouškou, při které je třeba opět svařit zkušební kus.

– Při obnovovací zkoušce (tzv. periodě) lze změnit rozsah původní zkoušky dle vašich

– Svářeč obdrží nový „Certifikát o zkoušce svářeče“ dle zvolené normy a tím prodlouží platnost

kurzů opět na další 2 nebo 3 roky (záleží na dané normě)

– Při větším množství svářečů lze obnovu realizovat přímo ve Vaší firmě, dojezd zdarma.

Tímto způsobem se obnovuje:

– Svářeč kovů (dle EN ISO 9606) – platnost 2 (hliník, nikl ad.) nebo 3 (ocel) roky

– Svařování automaty (operátoři) – platnost 3 roky

– Svařování betonářských ocelí – platnost 2 roky

– Pájení – platnost 3 roky

– Svařování plastů – platnost 2 roky