32 – SVAŘOVÁNÍ HORKÝM PLYNEM RYCHLOTRYSKOU

Další názvy:

– Lajtnerka, Steinelka

Použití:

– Pro svařování desek i trubek. Nevýhodou je malá rychlost svařování a vyšší obtížnost. Výhodou je nízká cena zařízení.

– Nádrže, bazény, konstrukce, opravy autodílů, tvarově složité díly

Princip:

– Spoj i přídavný materiál se postupně nahřívají horkovzdušnou pistolí. Přídavný materiál se přidává do spoje otvorem v rychlotrysce

Typy kurzů:

ZAŠKOLENÍ (dle ČSN 050705)

– nejnižší typ kurzu, vhodný pro údržbářské práce, svařování plastů na nezatížených a beztlakových částech

ZÁKLADNÍ KURZ (dle ČSN 050705)

– základní kurz, vhodný pro údržbářské práce, svařování menších dílů, při jejichž porušení nehrozí nebezpečí úrazu nebo hmotných škod

MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČ PLASTŮ (EN, s certifikátem)

– nutný pro svařování vyhrazených zařízení, nádrží, dílů s vyšším zatížením

 

rychlotryskou