16 – SVAŘOVÁNÍ ELEKTROTVAROVKOU

Použití:

– Pro svařování a opravy trubek. Výhodou je rychlost svařování, jednoduchost, zaručená pevnost a jakost spoje. Nevýhodou je vyšší cena zařízení. Mezi výhody patří dokladovatelný postup svařování a jednoduchost.

– Rozvody plynů, vody, potrubní systémy.

Princip:

– Po očištění a odjehlení trubek se elektrotvarovka nasadí na místo spoje a svářečka dle programu zavaří spoj.

Typy kurzů:

ZAŠKOLENÍ (dle ČSN 050705)

– nejnižší typ kurzu, vhodný pro opravy a svařování beztlakových potrubí

ZÁKLADNÍ KURZ (dle ČSN 050705)

– základní kurz, vhodný pro opravy, domovní rozvody vody a topení

MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČ PLASTŮ (EN, s certifikátem)

– nutný pro svařování venkovních rozvodů vody, rozvody plynů, potrubních systémů ad.

 

elektrotvarovka