141 – SVAŘOVÁNÍ NETAVÍCÍ SE WOLFRAMOVOU ELEKTRODOU V INERTNÍM PLYNU

Další názvy:

– Argon, WIG, TIG, GTAW

Použití:

– Pro svařování trubek, plechů a profilů. Výhodou je nižší cena zařízení a vysoká kvalita svaru, vhodné i pro další úpravu povrchu. Nevýhodou je nízká rychlost svařování a nutnost ochranného plynu.

– Průmyslové rozvody, potrubí

– Nelegované i legované oceli, nerezi, litiny, slitiny mědi, hliník, žáruvzdorné návary ad.

Princip:

– Natavení materiálu spoje elektrickým obloukem mezi wolframovou elektrodou a základním materiálem za současného přidávání materiálu ve formě drátu. Používají se elektrody i dráty s různými průměry.

Typy kurzů:

ZAŠKOLENÍ (dle ČSN 050705)

– nejnižší typ kurzu, vhodný pro údržbářské práce a přípravu výroby a stehování. Nelze použít pro souvislé svary

ZÁKLADNÍ KURZ (dle ČSN 050705)

– základní kurz, vhodný pro údržbářské práce a přípravu výroby, svařování menších dílů, při jejichž porušení nehrozí nebezpečí úrazu nebo hmotných škod. Není určeno pro svařování trubek ani konstrukcí.

MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČ (EN, státní, s certifikátem)

– nutný pro svařování konstrukcí, vyhrazených zařízení, potrubních systémů, tlakových nádob, dopravních prostředků ad.

ASME

– kurz pro svářeče firem vyrábějící na Anglo-Americký trh. Na úrovni mezinárodního svářeče

 

141