131 – SVAŘOVÁNÍ ODTAVUJÍCÍ SE ELEKTRODOU V PLYNU

Další názvy:

– MIG, GMIW

Použití:

– Pro svařování plechů a profilů. Výhodou je vysoká produktivita a nízká obtížnost. Nevýhodou je vyšší cena zařízení a nízká mobilita.

– Konstrukce, stavebnictví, montáže, opravárenství, karosařina.

– Malé i velké tloušťky plechů a profilů

– Hliník a jeho slitiny

Princip:

– Natavení materiálu spoje pulsním elektrickým obloukem mezi drátovou elektrodou základním materiálem za přítomnosti ochranného plynu. Používají se dráty s různými průměry i různé druhy ochranných plynů.

Typy kurzů:

ZAŠKOLENÍ (dle ČSN 050705)

– nejnižší typ kurzu, vhodný pro údržbářské práce a přípravu výroby a stehování. Nelze použít pro souvislé svary

ZÁKLADNÍ KURZ (dle ČSN 050705)

– základní kurz, vhodný pro údržbářské práce a přípravu výroby, svařování menších dílů, při jejichž porušení nehrozí nebezpečí úrazu nebo hmotných škod. Není určeno pro svařování trubek ani konstrukcí.

MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČ (EN, státní, s certifikátem)

– nutný pro svařování konstrukcí, vyhrazených zařízení, potrubních systémů, tlakových nádob, dopravních prostředků ad.

ASME

– kurz pro svářeče firem vyrábějící na Anglo-Americký trh. Na úrovni mezinárodního svářeče