111 – SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU

Další názvy:

– Elektroda, oblouk, MMA, SMAW

Použití:

– Pro svařování trubek, plechů a profilů. Výhodou je nižší cena zařízení a mobilita. Nevýhodou je nižší rychlost svařování, nutnost sušení elektrod, nižší produktivita.

– Konstrukce, průmyslové rozvody, stavebnictví, montáže

– Nelegované i legované oceli, nerezi, litiny, slitiny mědi, hliník, tvrdonávary ad.

Princip:

– Natavení materiálu spoje elektrickým obloukem mezi elektrodou základním materiálem.Používají se elektrody s různými průměry, druhy obalů a složením jádra.

Typy kurzů:

ZAŠKOLENÍ (dle ČSN 050705)

– nejnižší typ kurzu, vhodný pro údržbářské práce a přípravu výroby a stehování. Nelze použít pro souvislé svary

ZÁKLADNÍ KURZ (dle ČSN 050705)

– základní kurz, vhodný pro údržbářské práce a přípravu výroby, svařování menších dílů, při jejichž porušení nehrozí nebezpečí úrazu nebo hmotných škod. Není určeno pro svařování trubek ani konstrukcí.

MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČ (EN, státní, s certifikátem)

– nutný pro svařování konstrukcí, vyhrazených zařízení, potrubních systémů, tlakových nádob, dopravních prostředků ad.

ASME

– kurz pro svářeče firem vyrábějící na Anglo-Americký trh. Na úrovni mezinárodního svářeče

 

111-2